cursussen

 
 
Onder een cursus van bijv LOI wordt meestal een kortdurende lesperiode verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt bijv ict training. Een cursus of training wordt soms met een certificaat afgesloten. Is een cursus van lange duur bijv bij NHA, dan spreekt men wel van leergang. Degene die een cursus volgt, wordt een cursist genoemd. Deze naam wordt ook vaak ten onrechte aan een leerling van het volwassenenonderwijs gegeven. Cursussen kunnen beroepsmatig worden genoten, maar ook op allerlei hobbygebieden.
Sommige cursussen kunnen bij LOI of NHA schriftelijk of met de computer thuis gevolgd worden. Niet voor iedere cursus is dit echter mogelijk; soms moet er ook praktisch geoefend worden. Voorbeelden van cursussen die thuis gevolgd kunnen worden zijn bijvoorbeeld een computercursus of een cursus over talen, solliciteren, hobby's en vrije tijd. Cursussen waarvoor praktijklessen noodzakelijk zijn, zijn bijvoorbeeld cursussen over BHV, EHBO en lassen. Veel hogescholen en universiteiten in Nederland bieden cursussen voor vijftigplussers aan onder de naam HOVO. Deze zijn juist meer theoretisch van aard.
Naast de algemene literatuur die bij een cursus kan worden opgegeven, wordt het leerproces op universiteiten en hogescholen doorgaans ondersteund door een speciaal voor de cursus opgestelde syllabus en/of studiehandleiding.
 
Een diploma is een bewijs van afsluiting van een opleiding of een bewijs van het beheersen van leerstof en/of praktische ervaring. Het diploma wordt meestal behaald door middel van een examen. Dit kan, afhankelijk van het diploma, een praktijk- of theorie-examen zijn, of zelfs een combinatie van deze twee.
Meestal wordt er van een diploma gesproken wanneer iemand een opleiding heeft afgerond zoals het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), secundair onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), of mbo. Ook in het hoger onderwijs deelt men universitaire en andere diploma's uit, zoals in het hoger beroepsonderwijs.
 
Er zijn verschillende namen voor diploma's:
een akte is een synoniem voor diploma.
in Nederland wordt een universitair diploma ook vaak een bul genoemd.
in de Rijnvaart spreekt men van een patent, zoals het Rijnschipperspatent of groot patent.
in de luchtvaart, bij diverse sporten zoals de duiksport en bij de Belgische politie heeft men het over een brevet.
in het wegverkeer gaat het om het rijvaardigheidsbewijs.
een getuigschrift of certificaat hoeft niet altijd te betekenen dat een examen is gedaan.
 
bron: Wikipedia